BOZP a PO - KOMPLETNÍ SERVIS

Bezpečnost práce a požární ochrana v ČR

                                                      

                                                                            

 

                                                          C e n t r u m    B O Z P   p r o   f i r m y   a   p o d n i k a t e l e

 

Bezpečnost práce Ostrava

Žádný učený z nebe nespadl – to je staré české a naprosto pravdivé přísloví. Pokud se nevyznáte ve svých povinnostech ohledně BOZP – Bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci, nezoufejte a nelamte si s tím zbytečně hlavu. Nežli chybovat, nesplnit své povinnosti a vystavovat se tak riziku vysokých pokut ze strany státních kontrolních orgánů, obraťte se raději na profesionály, kteří ve Vašem podniku zajistí vše potřebné ohledně bezpečnosti práce včetně školení a vedení dokumentace.

Co zahrnuje Bezpečnost práce a ochrana zdraví při práci?

Smyslem institutu bezpečnosti práce (BOZP) je vytvářet a udržovat pro zaměstnance takové pracovní prostředí, které pro ně bude maximálně bezpečné. BOZP zahrnuje například vytvoření vnitropodnikových směrnic a zásad práce, vytvoření kategorií práce, poskytování ochranných osobních pracovních pomůcek, vytvoření havarijního a únikového plánu apod.

Poskytování ochranných osobních pracovních pomůcek

Podle typu vykonávaných pracovních činností se zaměstnanec vystavuje různým druhům rizik a nebezpečí. Aby byl před nimi v maximální možné míře ochráněn, kromě nutnosti dodržovat podnikové směrnice a postupy práce jsou zaměstnancům přidělovány také ochranné osobní pracovní pomůcky, zkráceně OOPP. Ty se různí podle toho, jakou práci zaměstnanec vykonává – může jít jen o rukavice a běžný pracovní oděv a pracovní obuv. Jiní zaměstnanci potřebují například také štíty na obličej nebo ochranné brýle, ochranu sluchu, speciální ochranné obleky apod.

Poskytování ochranných osobních pracovních pomůcek zaměstnancům dle typu vykonávané pracovní činnosti je ze zákona povinností zaměstnavatele.

Školení BOZP – bezpečnosti práce

Všechna opatření, směrnice, plány, ochranné pomůcky a jiné náležitosti BOZP by se mohly minout účinkem, pokud by zaměstnanci něčemu nerozuměli, neznali své povinnosti, anebo je brali na lehkou váhu. Proto zákon zaměstnavateli ukládá provádět vstupní a následně periodická školení Bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci.

Většina podnikatelů není schopna provést odborné bezpečnostní školení vlastními silami, neboť k tomu nemají dostatečnou odbornost, znalosti a zkušenosti. V takovém případě není nic jednoduššího, nežli oslovit firmu, která školení zaměstnanců provede buď přímo na pracovišti, anebo na místě podobném typickému pracovnímu prostředí zaměstnanců.

Školení probíhá vždy individuálně a je zaměřeno na konkrétní činnosti vykonávané zaměstnancem.

Vstupní i následná periodická školení BOZP probíhají v pracovní době zaměstnance a zaměstnanci za něj náleží řádný plat.

Vedení dokumentace bezpečnosti práce

O všech krocích, opatřeních, kontrolách, školeních apod. provedených v rámci bezpečnosti práce je nutno vést přehlednou, pravdivou a obsahově a i formálně správnou dokumentaci BOZP. Dokumentace slouží jak pro potřeby podniku a vnitropodnikových revizí, tak pro případné kontroly ze strany státních kontrolních úřadů.

Jestliže si nevíte s vedením dokumentace BOZP rady, kontaktujte profesionály, kteří vše zařídí za Vás.

BOZP a zákon

Pomoc při dodržení veškerých náležitosti se zajištěním:

  • bezpečnost na pracovišti
  • potřebné školení
  • prevence pokut

Zajišťujeme profesionální služby BOZP.

Kontakt

ENERGOM Projekty, a.s.

Ostrava, Opava, Olomouc, Zlín

Ostrava - Třebovice, Zemědělská 5295/6, PSČ 722 00

+420 777 929 770

info@energom.cz

Dále by Vás mohlo zajímat

Smyslem institutu bezpečnosti práce (BOZP) je vytvářet a udržovat pro zaměstnance takové pracovní prostředí, které pro ně bude maximálně bezpečné. Bezpečnost práce BOZP zahrnuje například vytvoření vnitropodnikových směrnic a zásad práce, vytvoření kategorií práce, poskytování ochranných osobních pracovních pomůcek, vytvoření havarijního a únikového plánu apod. Při zpracovávání a vedení dokumentace Bezpečnosti a ochrany zdraví při práci je potřeba celou řadu formulářů pro školení BOZP. Potřebujete také vědět, jakou má platnost školení BOZP a PO.