Školení BOZP 

 • Obecné školení BOZP
 • Povinnosti zaměstnavatele
 • Práva a povinnosti zaměstnance
 • Pravidelné bezplatné poskytování OOPP
 • Typické pracovní úrazy na pracovišti 

 

Osnova školení

 • Povinnosti zaměstnavatele
 • Práva a povinnosti zaměstnance
 • Pracovní úrazy
 • Pracovní prostředí
 • Ochrana zdraví
 • Chemické látky
 • Bezpečnostní značení 

 

Školení bezpečnosti práce BOZP Ostrava

Školení bezpečnosti práce zaměstnanců probíhá na všech úrovních řízení i pro řadové zaměstnance a jeho absolvování je povinné pro všechny zaměstnance podniku. Školení se samozřejmě liší podle toho, jakou pracovní pozici zaměstnanec zastává a jakou pracovní činnost vykonává.

Teoretické (obecné) školení BOZP

Při obecném neboli teoretickém školení, jež může probíhat například v kanceláři nebo v zasedací místnosti apod., se zaměstnanec dozvídá svá práva a povinnosti a zásady bezpečného chování a jednání na pracovišti. 

BOZP a zákon

Pomoc při dodržení veškerých náležitosti se zajištěním:

 • bezpečnost na pracovišti
 • potřebné školení
 • prevence pokut

Zajišťujeme profesionální služby BOZP.

Dále by Vás mohlo zajímat