BOZP a PO - KOMPLETNÍ SERVIS

Bezpečnost práce a požární ochrana v ČR

                                                      

                                                                            

 

                                                          C e n t r u m    B O Z P   p r o   f i r m y   a   p o d n i k a t e l e

 

Školení BOZP 

 • Obecné školení BOZP
 • Povinnosti zaměstnavatele
 • Práva a povinnosti zaměstnance
 • Pravidelné bezplatné poskytování OOPP
 • Typické pracovní úrazy na pracovišti 

Více o školení BOZP v Ostravě

Osnova školení

 • Povinnosti zaměstnavatele
 • Práva a povinnosti zaměstnance
 • Pracovní úrazy
 • Pracovní prostředí
 • Ochrana zdraví
 • Chemické látky
 • Bezpečnostní značení 

Více o osnově školení BOZP

Školení bezpečnosti práce BOZP Ostrava

Školení bezpečnosti práce zaměstnanců probíhá na všech úrovních řízení i pro řadové zaměstnance a jeho absolvování je povinné pro všechny zaměstnance podniku. Školení se samozřejmě liší podle toho, jakou pracovní pozici zaměstnanec zastává a jakou pracovní činnost vykonává.

Teoretické (obecné) školení BOZP

Při obecném neboli teoretickém školení, jež může probíhat například v kanceláři nebo v zasedací místnosti apod., se zaměstnanec dozvídá svá práva a povinnosti a zásady bezpečného chování a jednání na pracovišti. 

BOZP a zákon

Pomoc při dodržení veškerých náležitosti se zajištěním:

 • bezpečnost na pracovišti
 • potřebné školení
 • prevence pokut

Zajišťujeme profesionální služby BOZP.

Kontakt

ENERGOM Projekty, a.s.

Ostrava, Opava, Olomouc, Zlín

Ostrava - Třebovice, Zemědělská 5295/6, PSČ 722 00

+420 777 929 770

info@energom.cz

Dále by Vás mohlo zajímat

Smyslem institutu bezpečnosti práce (BOZP) je vytvářet a udržovat pro zaměstnance takové pracovní prostředí, které pro ně bude maximálně bezpečné. Bezpečnost práce BOZP zahrnuje například vytvoření vnitropodnikových směrnic a zásad práce, vytvoření kategorií práce, poskytování ochranných osobních pracovních pomůcek, vytvoření havarijního a únikového plánu apod. Při zpracovávání a vedení dokumentace Bezpečnosti a ochrany zdraví při práci je potřeba celou řadu formulářů pro školení BOZP. Potřebujete také vědět, jakou má platnost školení BOZP a PO.